תעודת אחריות

תיאור

יש למלא את התעודה ולשלוח למייל OCTANEFAX@GMAIL.COM

האחריות למכשירים מחייבת חשבונית קניה למוצר ויש לשלוח העתק למייל